vídka

Povídka Lepší život, kterou jsem původně napsala pro sborník Prague Noir amerického vydavatele Akashic Book, byla přeložena do Japonštiny. Vyšla v literárním časopise Honyaku-bungaku-kiko, jehož každé číslo obsahuje pět povídek autorů z různých zemí.